תאריכי קיץ תשפ״ב - 2022

לונדון פלוס

מועד A:
י״א-כ״ז תמוז תשפ״ב
10-26.7.2022

מועד B:
י״א-כ״ז אב תשפ״ב
8-24.8.2022

סאמר-סקול דתי חוויה באנגלית לונדון ניו-יורק

לונדון 10

ד׳-י״ד תמוז תשפ״ב
3-13.7.2022

סאמר סקול דתי חוויה באנגלית - פיקדילי

ניו יורק

י״ז-כ״ט אב תשפ״ב
14-26.8.2022

נרשמים עכשיו!