תאריכים

תאריכי קיץ תשפ״ד - 2024

לונדון פלוס

שבועיים וחצי

א׳-י״ז תמוז תשפ״ד
7-23.7.2024

סאמר-סקול דתי חוויה באנגלית לונדון ניו-יורק

לונדון 10

שבוע וחצי

מועד A:
כ״ד סיון - ד׳ תמוז תשפ״ד
30.6-10.7.2024

מועד B:
י״ד-כ״ד אב תשפ״ד
18-28.8.2024

סאמר סקול דתי חוויה באנגלית - פיקדילי

לונדון רק בנות

תכנית נפרדת לבנות בלבד

אב תשפ״ד
8.2024

ניו יורק

ט״ו תמוז - א׳ אב תשפ״ד
21.7-5.8.2024

נרשמים עכשיו!